Pojištění

Aplikace pojištění je určena specialistovi uzavírajícímu pojišťovací smlouvy a je spojena s nižší licencí. V případě nutnosti rozšíření funkcionalit, prosím kontaktujte lokálního správce.

V aplikaci pojištění můžeme sledovat různé naplánované aktivity – jedná se například o smluvené „schůzky“ nebo přidělené „úkoly“.

V sekci Zákazníci se ukládají údaje o „kontaktech“ a „společnostech“, ke kterým se také vážou konkrétní „smlouvy“.

V následující sekci Prodej sledujeme otevřené „příležitosti“, jakožto zákazníky, kterým byla vytvořena nabídka, ale ještě nemuselo dojít k objednání či dodání automobilu.

V poslední sekci „Vozidla“ nalezneme informace o všech vozidlech ve Vaší databázi. Tato vozidla vychází ze seznamu vozidel v DMS.

Kategorie: Aktivity


úkoly
schuzky

Kategorie: Zákazníci


kontakty
společnosti
smlouvy & události

Kategorie: Prodej


příležitosti

Vozidla


všechna vozidla

Support


Support


Lead2Car