Vedoucí NV

Aplikace v rámci řešení lead2car určená pro vedoucího prodeje nových vozidel. Ten by měl spatřovat všechny záznamy jeho prodejního týmu.

V aplikaci Prodejce NV nalezneme 5 sekcí – Aktivity, Zákazníci, Prodej, Marketing a Vozidla.

V sekci „Aktivity“ můžeme plánovat a sledovat různé úkoly, zaznamenávat budoucí schůzky se zákazníky, nebo si vést dokumentaci testovacích jízd.

V sekci „Zákazníci“ sledujeme ať už naše stávající zákazníky – pod entitou „kontakty“, nebo také potenciální, již jsou nazvaní jako „leady“. Pokud není zákazníkem fyzická osoba, je možné vést údaj jako informaci o „společnosti“. Možné je zde také zaznamenat údaje o „smlouvách“, které se dají propojit s konkrétním kontaktem nebo společností.

V sekci „Prodej“ se vedou údaje o prodejním procesu na entitě „příležitosti“ nebo dále záznamy o proběhlých prodejích jakožto „záznamy prodejů“. Dále je zde možné provádět hlášení například o plánech prodejů.

V sekci „Marketing“ je možnost vytvářet různé „kampaně“(například vytvářet speciální akce), dále si vést „seznamy“ k jíž probíhajícím kampaním, nebo přidělovat k zákazníkům jednotlivé „zájmy“.

V poslední části „Vozidla“ nalezneme informace o všech vozidlech v naší databázi. Dále se zde rozšiřují informace o „příslušenství“ nebo o „modelech“, „modelových klíčích“ či „výbavových prvcích“. S výjimkou samotných vozidel jsou ostatní entity spravování vzdáleně, vytváření záznamů je zakázáno. V případě chybějících záznamů kontaktujte podporu řešení lead2car.

Online školení – návodyvideonavody

Kategorie: Aktivity


úkoly
schuzky
testovací jízdy

Kategorie: Zákazníci


leady
kontakty
společnosti
smlouvy & události
zpětná vazba & CSS

Kategorie: Prodej


příležitosti
záznamy prodeje
doklady
hlášení

Kategorie: Marketing


kampaně
marketingové seznamy
zájmy a hobby

Kategorie: Vozidla


všechna vozidla
příslušenství
modely
modelové klíče
výbavové prvky

Support


Support

Lead2Car