ProdejceNV

Aplikace řešení lead2car je určená pro prodejce nových vozidel.

V aplikaci Prodejce NV nalezneme 4 sekce – Aktivity, Zákazníci, Prodej a Vozidla.

V sekci „Aktivity“ můžeme plánovat a sledovat různé „úkoly“, zaznamenávat budoucí „schůzky“ se zákazníky, nebo si vést dokumentaci „testovacích jízd“.

V sekci „Zákazníci“ sledujeme ať už naše stávající zákazníky – pod entitou "Kontakty“, nebo také potenciální, již jsou nazvaní jako "Leady“. Pokud není zákazníkem fyzická osoba, je možné vést údaj jako informaci o "Společnosti“. Možné je zde také zaznamenat údaje o "Smlouvách“, které se dají propojit s konkrétním kontaktem nebo společností. "Zpětná vazba" slouží ke sledování spokojenosti zákazníků

V sekci „Prodej“ se vedou údaje o prodejním procesu na entitě „příležitosti“ nebo dále záznamy o proběhlých prodejích jakožto „záznamy prodejů“, a nebo seznam dokladů v entitě "Doklady".

V poslední sekci „Vozidla“ nalezneme informace o všech vozidlech v databázi. Tato vozidla vychází ze seznamu vozidel v DMS.

Online školení – návodyvideonavody

Kategorie: Aktivity


úkoly
schůzky
testovací jízdy

Kategorie: Zákazníci


leady
kontakty
společnosti
smlouvy & události
zpětná vazba & CSS

Kategorie: Prodej


příležitosti
záznamy prodeje
doklady

Kategorie: Vozidla


všechna vozidla

Support


Support

Lead2Car