Admin

Aplikace „Admin“ je určena pro lokálního administrátora. To je velmi důležitá role na dealerství, která má na starost mj. user management a přidělování licencí. Součástí aplikace Admin jsou veškeré entity obsažené v řešení, uživatel s rolí admin má zároveň možnost editovat či mazat veškeré záznamy v lead2car. V případě, že některá z nutných aktivit není níže uvedena, prosím kontaktuje podporu řešení lead2car.

V aplikaci Admin nalezneme 5 sekcí – Aktivity, Zákazníci, Prodej, Marketing a Vozidla.

Dále zde najdeme pár tipů, které Vám a pracovníkům Vašeho dealerství usnadní práci. Mezi ně patří například „filtrování záznamů“ nebo „vlastní zobrazení“ díky kterým se lépe zorientujeme v datech. Pro exportování dat Vám zase pomůže například „tvorba query“.

V sekci „Aktivity“ můžeme plánovat a sledovat různé „úkoly“, zaznamenávat budoucí „schůzky“ se zákazníky, nebo si vést dokumentaci „testovacích jízd“.

V sekci „Zákazníci“ sledujeme ať už naše stávající zákazníky – pod entitou „kontakty“, nebo také potenciální, již jsou nazvaní jako „leady“. Pokud není zákazníkem fyzická osoba, je možné vést údaj jako informaci o „společnosti“. Možné je zde také zaznamenat údaje o „smlouvách“, které se dají propojit s konkrétním kontaktem nebo společností.

V sekci „Prodej“ se vedou údaje o prodejním procesu na entitě „příležitosti“ nebo dále záznamy o proběhlých prodejích jakožto „záznamy prodejů“. Dále je zde možné provádět hlášení například o plánech prodejů.

V sekci „Marketing“ je možnost vytvářet různé „kampaně“(například vytvářet speciální akce) nebo si vést „seznamy“ k jíž probíhajícím kampaním.

V poslední části „Vozidla“ nalezneme informace o všech vozidlech v naší databázi. Dále se zde rozšiřují informace o „příslušenství“ nebo o „modelech“, „modelových klíčích“ či „výbavových prvcích“. S výjimkou samotných vozidel jsou ostatní entity spravování vzdáleně, vytváření záznamů se nedoporučuje (je i standardně zakázáno). V případě chybějících záznamů kontaktujte podporu řešení lead2car.

Online školení – návodyvideonavody

Úvodní aktivity


Mapy
Otevírací doba
Emailová práva

Úvod: Tipy a triky


Filtrování dat
Tvorba query
Vlastní zobrazení
pravidelná údržba
Kalendář

Role admina: Importní tool


Importní tool

Role admina: Ostatní


Auditování
IT
Power BI
LMS
ŠKODA Plus
DMS 2.0
Mobilní aplikace
Uživatelé

Kategorie: Aktivity


úkoly
schuzky
testovací jízdy

Kategorie: Zákazníci


leady
kontakty
společnosti
smlouvy & události
zpětná vazba & CSS
Leadcollect v L2C
GDPR v L2C

Kategorie: Prodej


příležitosti
příležitosti
záznamy prodeje
doklady
hlášení

Kategorie: Marketing


kampaně
marketingové seznamy
Video návody
marketingové seznamy

Kategorie: Vozidla


všechna vozidla
příslušenství
modely
modelové klíče
výbavové prvky

Support


Support

Lead2Car